We love what we do.
It’s our passion.

About Us

History

Carpe Diem School was officially inaugurated on the 6th of August 2000 by the then acting minister of Education, Mrs Hellen Zille. Before this there was no school available for learners with intellectual-, physical or learning impairments other than the schools of skill which caters for the higher functioning older learners. Therefore, lower functioning learners had to go on to Cape Town from a very young age for accessible education.

The school building, the previous premises of Kruinsig Industrial School, had to undergo extensive modifications and repair for the establishment of the wonderful and accessible facility that is Carpe Diem School today.


Geskiedenis

Carpe Diem Skool is nog ‘n relatief jong skool wat op 15 Julie 2000 gestig is. Dit is amptelik ingewy op 6 Augustus deur Me. Helen Zille. Voor die datum was daar geen skool vir fisiek-, verstandelik- of leergestremde leerders in die Suid-Kaap nie. Die leerders moes dus gevolglik Kaapstad toe gaan vir onderrig.

Aangesien die skool in die ou geboue van Kruinsig Nywerheidskool gevestig is, moes daar noodgedwonge baie verbouings en aanpassings gemaak word om die skool te omskep in die wonderlike toeganklike gebou wat dit vandag is.

Carpe Diem School Principle
 • Carpe Diem School Principle

Staff

86 people form the staff corps of the school.

 • 37 educators
 • a Multidisciplinary team (Psychologist, 2 x Occupational Therapists, Physiotherapist, Speech Therapist, 2 x nursing sisters, nursing assistant and social worker)
 • An Inclusive Educational Team based at the school (Psychologist, Occupational Therapist, Speech Therapist and Educational Counsellor)
 • 7 Hostel Supervisors (House mothers)
 • 8 Class-/bus aids
 • 2 Drivers
 • 14 General workers
 • 5 Administrative staff

Personeel

Die personeel bestaan uit 86 lede

 • 37 onderwyspersoneellede
 • ‘n multidissiplinêre span (Sielkundige, 2 x Arbeidsterapeute, Fisioterapeut, Spraakterapeut, Maatskaplikewerker, 2 x Verpleegkundiges en verpleegkundige assistent)
 • Inklusiewe onderwysspan (Sielkundige, Arbeidstera
 • eut, Spraakterapeut en Opvoedkundige Berader)
 • 7 Huismoeders
 • 8 Klas-/bushulpe
 • 2 Drywers
 • 14 Algemene werkers
 • 5 Administratiewe personeellede

Patrons

Carpe Diem feels proud to be able to link their name to the following patrons

Francois Ferreira (South Africa’s glamour chef)
Hansie Cronje Trust (former Protea cricket captain -http://en.wikipedia.org/wiki/Hansie_Cronje)
Hartman’s Butchery
Frans Cronje South African film director(The school features in two movies “Hansie the movie (2009)” (http://www.imdb.com/title/tt1099200/) and “ Born to win (2014)” (http://www.imdb.com/title/tt3439890/))


Beskermhere

Carpe Diem Skool is bevooreg om hul naam te kan koppel aan

Francois Ferreira (Suid Afrika se glanskok)
Hansie Cronje Trust (voormalige Protea krieket kaptein - http://en.wikipedia.org/wiki/Hansie_Cronje)
Hartmansslaghuis
Frans Cronje Suid-Afrikaanse film direkteur (2 Films nl. “Hansie the movie (2009)” (http://www.imdb.com/title/tt1099200/) en “ Born to win (2014)” (http://www.imdb.com/title/tt3439890/) is op Carpe Diem se gronde verfilm)

© Carpe Diem School. All rights reserved. Developed by The Web Guru.