A collection

of our initiatives

Fund Raising

Fund Raising Events

Although Carpe Diem School is a government supported school, we only receive about half of what we need from government, to keep the school running. Therefor the school needs to raise funds through the following projects:

 • Onneridak
 • Bazaar
 • Trolley Raffle Project
 • Golf Day
 • Gourmet & Gourmands
 • Casual Day
 • Debutant Tea
 • Sponsored walk
 • Nappy Run
 • Christmas Market

The school’s sporting facilities, 25m swimming pool, lapa, hostel accommodation are for hire. (See To Rent)

Fondsinsamelings Funksies

Die skool ontvang slegs die helfte van die fondse wat nodig is om die wiele aan die rol te hou van die staat.

Carpe Diem Skool pak jaarliks verskeie groot fonsinsamelingsprojekte aan om die res van die geld te in o.a.

 • Onneridak
 • Kermis
 • Trollie Lootjie Projek
 • Gholf Dag
 • Gourmet & Gourmands
 • Loslitdag
 • Debutante Tea
 • Borgloop
 • Doeke Insameling
 • Kersmark

Die skool se sportfasiliteit, 25m swembad, lapa en koshuise word ook uitverhuur aan individue en groepe vir aanvullende inkomste. (Sien Akkommodasie en Lapa by " To Rent" op die tuisblad se hoofmenu)Adopt A Carpie

School fees are R440 each month per learner. An additional R560 is charged monthly from learners staying in the hostel. Many learners come from a struggling socio-economic background and receives discount on their school fees. Sponsoring a child’s school fees can help the school develop his/her potential.

Many learners use nappies. This is essential to their health and functioning. Many parents are unable to afford nappies.

Nappy Prices:

Extra small - R112,50 pack of 25

Small - R160 pack of 25

Medium - R175 pack of 25

Donations to support these learners are always welcome.

Please contact our administrative office if you want to become involve. (See contact details and banking details).

Adopt A Carpie

Skoolfonds beloop R440 per maand per leerder en Koshuisfooie beloop R560 per maand per leerder. Baie van die leerders kom uit baie moeilike sosio-ekonomiese omstandighede en kry korting op hul skoolfonds. Indien u bereid is om ‘n leerder te borg kan u die skool help om leerders se potensiaal optimaal te ontwikkel.

Baie van die leerders is afhanklik van doeke. Hierdie doeke is noodsaaklik vir die leerders se funksionering en gesondheid. Ouers kan egter in baie omstandighede nie doeke bekostig nie.

Doeke pryse:

Ekstra small - R112,50 vir pak van 25
Small - R160 vir pak van 25
Medium - R175 vir pak van 25

Die skool is gedurig opsoek na moontlike donateurs wat vir leerders kan help om doeke te kan bekom.

Kontak gerus ons administratiewe kantoor indien u wil betrokke raak. (Sien kontak besonderhede en Bank besonderhede)

© Carpe Diem School. All rights reserved. Developed by The Web Guru.